Energietechniek

Steeds meer eindgebruikers worden eigenaar van de Middenspanningsinstallatie. Waar deze vroeger volledig in het beheer was van de netwerkbeheerder/energieleverancier worden grote en middelgrote bedrijven zelf eigenaar van deze 10kV componenten zoals verdeelinrichting(en) en transformator(en). Als eigenaar van de installatie bent u wettelijk verantwoordelijk voor deze installatie en verplicht een Installatieverantwoordelijke (IV-er) aan te wijzen. Een IV-er moet aantoonbare kennis hebben van Middenspanningsinstallaties en is bij vele bedrijven niet aanwezig. In dit geval kan Beckmann deze verantwoordelijkheid van uw overnemen. Wij zorgen voor de benodigde periodieke controles en inspecties en zijn aanspreekpersoon bij eventuele aanpassingen of uitbreidingen.

Aanleg Middenspanningsinstallatie 10kV

Het leveren van componenten, het realiseren van uitbreidingen en aanpassingen aan uw 10kV installatie kunnen wij u volledig voor u verzorgen. Deze werkzaamheden worden volledig onder onze supervisie conform de wettelijke normen en eisen uitgevoerd.