Keuringen en inspecties

Nieuwe installaties moeten volgens de NEN1010 voor ingebruikname worden geïnspecteerd. Bestaande installatie moeten periodiek geïnspecteerd worden zoals omschreven in de NEN3140. Het periodiek inspecteren voorkomt storingen en zelfs branden door een gebrekkige of falende elektrotechnische installatie. Onze speciaal opgeleide inspecteurs gebruiken voor de inspecties moderne gekalibreerde apparatuur. Na de inspectie ontvangt u van ons een volledig rapport waar tekortkomingen in beschreven zijn en verduidelijkt worden met foto’s.

Thermografisch onderzoek

Thermografie betekent het vastleggen van warmtebeelden. Met behulp van een speciale infraroodcamera meten wij de temperaturen in uw elektrotechnische installatie. De warme punten (hotspots) wijzen op slechte elektrische verbindingen of overbelasting. Een themografisch onderzoek is een momentopname maar geeft direct een indicatie van gevaarlijke punten binnen uw installatie. Door frequent een thermografisch onderzoek uit te voeren kan ook mogelijke veroudering van uw installatie in kaart worden gebracht.

Gereedschapskeuring

Als werkgever bent u conform de ARBO-wet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Apparaten, toestellen en gereedschappen moeten voldoen aan de wettelijke normen. Voorkom problemen met ARBO en verzekeringen door uw elektrisch gereedschap jaarlijks te laten keuren conform de NEN3140. Beckmann voert deze inspectie conform de norm uit. Wij voorzien uw goedgekeurde gereedschappen van een keuringsstikker en u ontvangt een rapport na de inspectie. De gegevens worden opgeslagen in onze database en kunnen als basis dienen bij een volgende keuring.

Keuring ladders en trappen

Klimmaterialen moeten conform de NEN2484 gekeurd worden. De tijd tussen twee inspectie wordt bepaald door een risicoanalyse. Wij adviseren u om dit jaarlijks te laten plaatsvinden. Onze keurmeesters kunnen dit voor u uitvoeren eventueel in combinatie met het keuren van gereedschappen.