SCIOS Scope-8 en SCIOS Scope-10 gecertificeerd

Uiteraard is de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers in uw pand(en) van groot belang en zult u er maximale aandacht aan willen besteden dat uw elektrotechnische installatie geen gebreken vertoont en alle risico’s weggenomen worden. Het verhelpen van problemen kan pas effectief nadat deze professioneel geïnspecteerd zijn.

Wij inspecteren uw installatie en controleren of uw installatie geen mankementen heeft en voldoet aan de geldende norm volgens vastgestelde inspectiemethodieken.

Beckmann Elektrotechniek BV is als bedrijf gecertificeerd om SCIOS Scope-8 en SCIOS Scope-10 inspecties uit te mogen voeren.

Wat betekenen deze normen voor U?

SCIOS Scope-8, dit is een inspectie van de elektrotechnische installatie volgens de NEN3140 richtlijnen waarbij de inspecteur aanvullend opgeleid en gecertificeerd is conform SCIOS Scope-8. Deze inspecteur is hiermee gegarandeerd bekwaam en ervaren op het gebeid van de benodigde NEN3140 inspectie. Tevens voldoet hij hiermee aan de eventuele eis van uw verzekeraar t.a.v. periodieke controle van uw installatie.

SCIOS Scope-10, dit is een deels thermografische inspectie van uw elektrotechnische installatie om brandrisico’s in kaart te brengen conform de NTA 8220 norm. Ook hier geldt dat onze inspecteur en onze organisatie getoetst en gecertificeerd is door een onafhankelijk instantie conform deze norm. Uiteraard is het van groot belang om uw installatie op brandrisico’s te inspecteren, daarnaast voldoet u aantoonbaar aan de eventuele eis (SCIOS Scope-10) die uw verzekeraar in de polis eist.